Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Tối ưu hóa thẻ Title cho Blogspot

Hiện nay, đa số các Blogspot đều chưa được tối ưu hóa Title. Bởi vì Mặc định thì thẻ title trong blogspot chưa được tối ưu cho máy tìm kiếm. Các bạn nhìn ví dụ bên dưới thì sẽ rõ. Thẻ Title mặc định có cấu trúc như sau: Tên Blog : Tựa đề của bài viết. Điều này hoàn toàn không phù hợp với các máy tìm kiếm phổ biến như Google, Yahoo,.. 
Bài viết của tôi sẽ sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh lại Title cho Blogspot (onpage) .

 
Ở chế độ mặc định
 

Các bạn thực hiện như sau:

1. Đăng nhập tài khoản Blogger.com. Vào Thiết kế => Chỉnh sửa HTML
2. Copy đoạn HTML cũ để trường hợp gặp lỗi bạn còn có thể khôi phục được.
3. Thay thế đoạn sau:
<title><data:blog.page><title/>
 
bằng:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
</b:if>

4. Click Lưu mẫu để lưu lại và nhấn View Blog, vào 1 bài nào đó để xem thành quả.
Chúc các bạn thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét