Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Ở Mỹ, Google vẫn là vua

Tình hình sử dụng công cụ tìm kiếm tháng 05 ở Mỹ

 
Ngày 10 tháng 6 2011 tại Reston, VA - comScore, Inc (NASDAQ: SCOR), Công ty dẫn đầu thế giới về kỹ thuật đo lường, ComScore ban hành chỉ số phân tích comScore qSearch tháng 5 về thị trường tìm kiếm Mỹ. Google dẫn đầu thị trường tìm kiếm trong tháng 5 với 65,5% dữ liệu tìm kiếm.

Tháng 5 năm 2011 cũng là tháng thứ 2 qSearch thống kê tác động của Yahoo! Search Direct, tính năng mới có tính chất cung cấp kết quả tìm kiếm trong thời gian thực khi người dùng nhập truy vấn của họ.

Cụ thể như sau:
Google dẫn đầu thị trường tìm kiếm Mỹ tháng 5 với thị phần 65,5% (tăng 0,1%), tiếp theo là Yahoo với 15,9% và Bing của Microsoft với 14,1%. Ask Network chiếm 2,9%, tiếp theo là AOL, Inc với 1,5%.

 
 
Hơn 17 tỷ lượt tìm kiếm thực đã được tiến hành tháng năm (tăng 5% trăm so với tháng 4). Trang web của Google xếp hạng đầu tiên với 11200000000 tìm kiếm (tăng 5%), tiếp theo là Yahoo! 2,7 tỷ (tăng 5%), Bing của Microsoft với 2,4 tỷ (tăng 4%), Ask Network với 502.000.000 lượt (tăng 2%) và AOL, Inc chứa 254 triệu lượt (tăng 2%).

 
-----------
U.S. Tổng lượng tìm kiếm thực (Total Core Search)
Google chiếm 63,3% của tổng số truy vấn tìm kiếm thực đc thực hiện, tiếp theo là Yahoo với 19,6% (tăng 1,7%) và Bing Microsoft với 13,1%. Ask Network bao gồm 2,6% của tổng số truy vấn tìm kiếm, tiếp theo là AOL, Inc với 1,3%
 
"Total Core Search" là dựa trên các tiêu chí của năm công cụ tìm kiếm, bao gồm cả
tìm kiếm hội viên, qua các kênh tìm kiếm và tìm kiếm theo ngữ cảnh.
Tìm kiếm trong bản đồ, trong directory, và người dùng tạo ra các trang web video mà không phải trên tên miền thực của 5 công cụ tìm kiếm này sẽ không được tính trong thống kê này.

Ở Mỹ tiến hành gần 19.300.000.000 truy vấn tìm kiếm thực tổng tháng năm (tăng 7%). Google xếp hạng đầu tiên với 12.200.000.000 tìm kiếm (tăng 5%), tiếp theo là trang Yahoo với 3,8 tỷ (tăng 17%) và Bing Microsoft với 2,5 tỷ (tăng 1%).


Là một phần trong cam kết của comScore cho sự phát triển phân tích công cụ tìm kiếm, comScore cung cấp cái nhìn sâu sắc với sự hỗ trợ bởi Google và Bing.

Trong tháng, 67,8% các tìm kiếm thực hiện từ Google, đó là tỷ lệ đều đặn hàng tháng. 26,5% các tìm kiếm được cung cấp bởi Bing, đó cũng là tỷ lệ đều đều hằng tháng.

Giới thiệu comScore:
comScore, Inc (NASDAQ: SCOR) Công ty dẫn đầu thế giới về kỹ thuật đo lường và là nguồn ưa thích của kỹ thuật phân tích kinh doanh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.comscore.com/About_comScore
 

Nguồn: http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/6/comScore_Releases_May_2011_U.S._Search_Engine_Rankings
Vui lòng ghi nguồn Daotaoseo.vn khi đăng lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét