Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Ranking Factors 2011

Ấn bản mới nhất các yếu tố ảnh hưởng đến Rank năm 2011 - [LIVE]

Sau 2 năm khảo sát, năm 2005, SEOmoz đã phát hành một ấn bản mới mang tên Yếu tố Xếp hạng tìm kiếm, một phần nội dung mà nhiều người trong thế giới SEO đã sử dụng và phản hồi. Năm nay, chúng tôi đã tiếp tục truyền thống đó và thêm yếu tố hoàn toàn mới cho nghiên cứu, so sánh các ý kiến ​​tổng hợp của 132 SEOer trên thế giới với các dữ liệu tương quan từ hơn 10.000 kết quả trên Google.

Screenshot of 2011 Ranking Factors 

 Bởi vì tài liệu này tương đối lớn, chúng tôi đã chia nó thành một số mục dựa vào loại hình độ quan trọng của dữ liệu. Video này giới thiệu có thể giúp cung cấp một số thông tin ( hiện đã có trên trang chủ).

Trong các yếu tố xếp hạng, bạn sẽ thấy danh sách của các yếu tố chia thành các phần như mức độ sử dụng domain keyword (trong đó mô tả những thứ như dùng chính domains, sử dụng các từ khóa trên domain gốc hay sub-domain, vv) hoặc thước đo cấp độ link liên kết (tham khảo các mục như số lượng các liên kết đến trang, mozRank, vv.) Những quan điểm về chỉ số dữ liệu đó, nhưng theo một dạng mới chúng tôi hy vọng sẽ giúp làm cho bạn có thể "tiêu hóa thông tin" nhiều hơn một chút. Đây thước đo lưu lượng cấp độ trang:


Page-Level Traffic Features


 
View more presentations from Rand Fishkin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét